Ολική Αρθροπλαστική Επιφανείας Ισχίου

Κύριες Ορθοπεδικές Επεμβάσεις Ολική Αρθροπλαστική Επιφανείας Ισχίου

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΙΣΧΙΟΥ (Total Hip Resurfacing)

Image
Η ολική αρθροπλαστική επιφανείας του ισχίου (Total Hip Resurfacing)  έχει αναπτυχθεί ως η εναλλακτική λύση για τη χειρουργική ολική αρθροπλαστική ισχίου (Total Hip Replacement). Η διαδικασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση μιας κοβαλτίου-χρωμίου μεταλλικής κεφαλής, σε σχήμα μανιταριού, πάνω στην κεφαλή του μηριαίου μετά από σχετική επεξεργασία του οστού. Μια αντίστοιχη μεταλλική πρόθεση σε σχήμα κυπελλίου (παρόμοιας με αυτήν που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ολική αρθροπλαστική του ισχίου) τοποθετείται στην κοτύλη (υποδοχή της λεκάνης), αντικαθιστώντας έτσι τις προβληματικές αρθρικές επιφάνειες του ισχίου του ασθενούς.
Image
    Διαφορά υλικών αρθροπλαστικής επιφανείας και παραδοσιακής αρθροπλαστικής

   Το σημαντικό για την επέμβαση είναι ότι αφαιρείται πολύ μικρή ποσότητα οστού σε σύγκριση με την ολική αρθροπλαστική του ισχίου, κατά την οποία αφαιρείται ολόκληρη η κεφαλή. Επίσης διατηρείται ο αυχένας του μηριαίου, γεγονός πολύ σημαντικό για τον ακριβέστερο προσανατολισμό της πρόθεσης, ενώ στην παραδοσιακή τεχνική αφαιρείται και αυτός.  Όταν ο ασθενής κινητοποιεί το χειρουργημένο ισχίο του, η κίνηση αυτή προκαλεί τη ροή του αρθρικού υγρού μεταξύ των σκληρών επιφανειών των μεταλλικών προθέσεων του ισχίου και τις λιπαίνει. Βασική προϋπόθεση είναι, τα επιμέρους τμήματα της αρθροπλαστικής να έχουν τοποθετηθεί στη σωστή θέση. Το επίπεδο εμπειρίας του ορθοπαιδικού χειρουργού με την  αρθροπλαστική επιφανείας, είναι πολύ σημαντική. Ως εκ τούτου, η επιλογή του σωστού χειρούργου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση.
Image

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

    Τα δυνητικά πλεονεκτήματα της αρθροπλαστικής επιφανείας του ισχίου σε σύγκριση με την ολική αρθροπλαστική  περιλαμβάνουν :
•    την αφαίρεση λιγότερου οστού (διατήρηση οστού),
•    μειωμένη πιθανότητα εξαρθρήματος του ισχίου, λόγω του σχετικά μεγαλύτερου μεγέθους της μεταλλικής κεφαλής του μηριαίου (μέγεθος και ανατομικά σωστό),
•    ευκολότερη επέμβαση αναθεώρησης για οποιαδήποτε μηριαία πρόθεση χρειάζεται να εφαρμοστεί επειδή ο χειρουργός θα έχει περισσότερο οστικό υλικό διαθέσιμο.

     Τα πιθανά μειονεκτήματα της αρθροπλαστικής επιφανείας του ισχίου είναι :
•    κάταγμα του μηριαίου αυχένα (ποσοστό 0-4%),
•    άσηπτη χαλάρωση των προθέσεων,
•    φθορά των μετάλλων.

     Επίσης λόγω της διατήρησης ολόκληρου του μηριαίου αυχένα του ασθενούς, προκύπτουν και άλλα πλεονεκτήματα :
•    Οι διαφορές σε μήκος των δύο ποδιών (ανισοσκελία) που προκύπτει με σχετική συχνότητα με την παραδοσιακή τεχνική, εδώ ελαχιστοποιούνται.
•    τα toe-in ή toe-out λάθη (έσω και έξω στροφής των άκρων ποδών) που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής επέμβασης, λόγω τοποθέτησης σε πλημμελή θέση του μηριαίου στυλεού, ελλείψει αυχένα, εδώ τώρα εξαλείφονται, επειδή ο αυχένας του μηριαίου οστού που καθορίζει την κατεύθυνση, διατηρείται.

     Στις 12 Μαρτίου 2012, το έγκριτο ιατρικό περιοδικό «The Lancet» δημοσίευσε μια μελέτη, με βάση τα στοιχεία από το Εθνικό Μητρώο της Αγγλίας και της Ουαλίας (National Joint Registry of England and Wales), βρίσκοντας ότι οι metal-on-metal προθέσεις της παραδοσιακής ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου απέτυχαν σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ότι τα άλλα είδη των εμφυτευμάτων ισχίου και απευθύνει έκκληση για την απαγόρευση σε όλα τα metal-on-metal ισχία. Η ανάλυση των 402.051 αρθροπλαστικών ισχίου έδειξε ότι το 6,2% των metal-on-metal εμφυτευμάτων ισχίου είχε αποτύχει μέσα σε πέντε χρόνια, σε σύγκριση με το 1,7% των metal-on-plastic και το 2,3% των ceramic-on-ceramic εμφυτευμάτων ισχίου. Κάθε αύξηση ενός χιλιοστού στο μέγεθος της κεφαλής του metal-on-metal εμφυτεύματος ισχίου συσχετίστηκε με αύξηση 2% της αποτυχίας της αρθροπλαστικής. Οι χειρουργοί της British Hip Society συστήνουν ότι μεγάλου μεγέθους κεφαλή metal-on-metal δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται.
     Αναλόγως στις 10 Φεβρουαρίου 2011, η FDA των ΗΠΑ εξέδωσε μια συμβουλευτική για ασθενείς με metal-on-metal εμφυτεύματα ισχίου, αναφέροντας ότι εξακολουθεί να συλλέγει και να επανεξετάζει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα metal-on-metal συστήματα ισχίου. Στις 27-28 Ιουνίου 2012 μία συμβουλευτική επιτροπή συνεδριάζει για να αποφασίσει αν θα επιβάλει νέα πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα του ”The Lancet”.

Επιλογή ασθενών

     Η καταλληλότητα του ασθενή για αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου θα αποφασιστεί από την ανατομία του ασθενούς και το χειρουργό του ασθενούς.    Η ολική αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου προορίζεται :
•    για τους νεότερους ασθενείς που δεν είναι παθολογικά παχύσαρκοι,
•    για εκείνους που πληρούν τις αναγκαίες κλινικές προϋποθέσεις για αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου (και καθορίζονται από το γιατρό),
•    για όσους δεν υποφέρουν από μη φλεγμονώδη εκφυλιστική νόσο των αρθρώσεων,
•    για εκείνους που δεν έχουν κάποια λοίμωξη, και δεν είναι αλλεργικοί στα μεταλλικά εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται.

     Η ολική αρθροπλαστική ισχίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς :
•    που έχουν σοβαρή απώλεια οστικής μάζας στη μηριαία κεφαλή τους,
•    που παρουσιάζουν μεγάλες κύστεις μηριαίου αυχένα (κατά κανόνα βρίσκονται στη χειρουργική επέμβαση) ή κύστεις που βρίσκονται υποκεφαλικά,
•    που έχουν χαμηλή οστική μάζα (οστεοπόρωση).

     Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τους ασθενείς που έχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, είναι ψηλοί, λεπτοί, ή έχουν μικρά κόκαλα, επίσης για τα άτομα με οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής (κακή παροχή αίματος), ή για εκείνους που έχουν κύστεις διαμέτρου μεγαλύτερης του ενός εκατοστού, στις ακτινογραφίες που λαμβάνονται πριν από την επέμβαση. Οι ασθενείς με οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να μην είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για ολική αρθροπλαστική επιφανείας του ισχίου.

Συστήματα

•    the Birmingham Hip Resurfacing (BHR) system
•    the Cormet hip resurfacing system made in the UK by Corin Group and marketed in the U.S. by Stryker Corporation
•    the Conserve-Plus hip resurfacing system made by Wright Medical Technology
•    the DePuy ASR

Διαδικασία

     Τα συστήματα  αρθροπλαστικής επιφανείας ισχίου είναι metal-on-metal τα οποία διαφέρουν από το σύνολο των παραδοσιακών αρθροπλαστικών του  ισχίου, επειδή δε θυσιάζουν μεγάλη ποσότητα υγιούς οστού και διατηρούν τη φυσική γεωμετρία της συγκεκριμένης περιοχής. Μια παραδοσιακή ολική αρθροπλαστική προϋποθέτει ότι το ανώτερο τμήμα του μηριαίου οστού να κοπεί για να δεχθεί το στέλεχος της μηριαίας πρόθεσης, σε αντίθεση με την αρθροπλαστική επιφανείας κατά την οποία γίνεται απλά διαμόρφωση της κεφαλής του μηριαίου για να δεχθεί την πρόθεση επιφανείας, χωρίς να κοπεί ουσιαστικά τίποτα σημαντικό. Για την πρόθεση της απέναντι πλευράς (της κοτύλης) και οι δύο τεχνικές χρησιμοποιούν παρόμοιες προθέσεις. Το κύριο πλεονέκτημα της αρθροπλαστικής επιφανείας του ισχίου είναι ότι όταν μια αναθεώρηση αρθροπλαστικής απαιτείται, υπάρχει ακόμα ένα μηριαίο οστό άθικτο για να δεχθεί οποιοδήποτε στέλεχος αναθεώρησης αρθροπλαστικής. Στην περίπτωση της παραδοσιακής αρθροπλαστικής, για μια αναθεώρηση απαιτείται, το μεταλλικό στέλεχος στο μηρό να αφαιρεθεί και συχνά να χαθεί περισσότερος οστίτης ιστός κατά τη διαδικασία της αφαίρεσης και αντικατάστασης με μεγαλύτερη διάμετρο στελέχους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αν αναλογισθεί κανείς ότι ένα νέο άτομο που έχει υποβληθεί ήδη σε μία αρθροπλαστική, θα υποβληθεί σε αναθεώρηση έχοντας χάσει πολύ μικρή ποσότητα υγιούς οστού και η ίδια η επέμβαση θα είναι πιο εύκολη όταν απαιτηθεί.
     Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η έκβαση μίας ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας ισχίου εξαρτάται από την εμπειρία χειρουργού  και ότι η σωστή τοποθέτηση των εξαρτημάτων της αρθροπλαστικής επιφανείας ισχίου είναι ζωτικής σημασίας. Ως εκ τούτου, εκτός από την εξασφάλιση του ότι μια δοκιμασμένη συσκευή θα χρησιμοποιηθεί, ο ασθενής θα πρέπει να φροντίσει για την επιλογή ενός χειρουργού με εμπειρία και καλές επιδόσεις.
     Αν και υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, η χρησιμοποίηση της αρθροπλαστικής επιφανείας ισχίου μπορεί να επιτρέψει στους νεώτερους, δραστήριους ανθρώπους να επιστρέψουν σε πολλές δραστηριότητες που απολάμβαναν πριν από τα προβλήματα των ισχίων τους, το οποίο είναι ένα πλεονέκτημα σε σχέση με την παραδοσιακή αρθροπλαστική ισχίου. Το μεγάλο μέγεθος της μεταλλικής κεφαλής και της κοτυλιαίας πρόθεσης των συστημάτων ολικής αρθροπλαστικής επιφανείας ισχίου έχουν το ίδιο μέγεθος με την αρχική κεφαλή – κοτύλη του ισχίου του ασθενούς και επομένως είναι λιγότερο επιρρεπείς σε εξάρθρωση.
     Ένα συχνά ξεχασμένο, αλλά πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των αρθροπλαστικών επιφανείας ισχίου είναι το ότι με τη διατήρηση του αυχένα του μηριαίου η χειρουργική τεχνική έχει τη λιγότερο μετρήσιμη ποσότητα «φορτίου στρες» (stress shielding) σε σύγκριση με οποιοδήποτε τύπο THR. Αυτό σημαίνει ότι με την αρθροπλαστική επιφανείας το άνω μέρος του μηρού διατηρεί πλήρως τα φυσικά μηχανικά χαρακτηριστικά του υπό φόρτιση, εξασφαλίζοντας επίσης λιγότερες διαταραχές των διαδικασιών που εκτελούνται εντός του οστού που είναι ζωντανό.
     Να τονίσω στο σημείο αυτό ότι πλήρη ένδειξη χειρουργικής προσπέλασης του ισχίου αποτελεί η τεχνική AMIS (Anterior Minimally Invasive Surgery), τεχνική που εκτελείται από την ομάδα μου τα τελευταία δύο χρόνια. 
 
Αξιοσημείωτοι  Αθλητές χειρουργημένοι

     Υπάρχουν πολλοί αθλητές που έχουν υποβληθεί σε αρθροπλαστική επιφανείας του ισχίου και συνεχίζουν να αγωνίζονται σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο σε μια μυριάδα δραστηριοτήτων. Να αναφέρουμε μερικούς :
•    Noreman Ρον, body building
•    Cory Foulk, ο οποίος τερμάτισε σε μαραθώνιο τρεις μήνες μετά την εγχείρησή του, και τερμάτισε 11ος στον κόσμο
•    Ultraman πρωτάθλημα έντεκα μήνες αργότερα
•    Ian MacLaren, της Λέσχης Torashin Καράτε, 5ο dan καρατέκα στον κόσμο που είχε και τα δύο ισχία και επανεμφανίστηκε
•    Floyd Landis, το 2006 γύρος της Γαλλίας νικητής
•    Joe Tierney ολοκληρώθηκε το 2011 και το 2012, 50 μίλια αγώνα αντοχής 18 και 30 μηνών, αντίστοιχα, μετά από χειρουργική επέμβαση αρθροπλαστικής επιφανείας στο αριστερό ισχίο του. Αυτή η διαδρομή  μέσω των βουνών Ozark έχει χαρακτηριστεί ως "επική" από τη Διεθνή Ένωση Mountain Bike.

Κύριο άρθρο του 2010 της DePuy Hip : Ανάκληση


     Τον Αύγουστο του 2010, η DePuy Inc, εξέδωσε μια εθελοντική ανάκληση του ASR XL ™ συστήματος κοτύλης και της DePuy ASR ™ αρθροπλαστικής επιφανείας μετά από νέες πληροφορίες από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Εθνικό Μητρώο που ανέφερε ότι ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται μια δεύτερη διαδικασία αντικατάστασης ισχίου , που ονομάζεται χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης, ήταν υψηλότερη από ότι έχουν αναφέρει τα δεδομένα στο παρελθόν.

     Πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν :
•    pseudotumors,
•    μετάλλωση,
•    βλάβες συνδεόμενες με άσηπτη λεμφοκυτταρική αγγειίτιδα (ALVAL),
•    κάταγμα του μηριαίου αυχένα.
     Η επιλογή του σωστού χειρουργού μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο για κάποια από αυτές τις επιπλοκές.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1.    Mont M.A. et al. Hip resurfacing arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2006;14(8): 454-63.
2.    Mont M.A. et al. Hip resurfacing arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2006;14(8): 454-63.
3.    Smith, Alison J; Dieppe, Paul; Vernon, Kelly; Porter, Martyn; Blom, Ashley W (2012). "Failure rates of stemmed metal-on-metal hip replacements: Analysis of data from the National Joint Registry of England and Wales". The Lancet. DOI:10.1016/S0140-6736(12)60353-5.
4.    James Gallagher (13 March 2012). "Metal-on-metal hip replacements 'high failure rate'". BBC. Retrieved 20 May 2012.
5.    Michelle Roberts (5 March 2012). "Surgeons call for end to metal hip replacements". BBC. Retrieved 20 May 2012.
6.    "Metal-on-Metal Hip Implants". Food and Drug Administration. February 10, 2011. Retrieved January 4, 2012.
7.    "FDA seeks more advice on metal hip implants". Reuters. 29 March 2012. Retrieved 20 May 2012.
8.    "Orthopaedic and Rehabilitation Devices Panel of the Medical Devices Advisory Committee Meeting Announcement". Food and Drug Administration. 27 March 2012. FDA-2012-N-0293. Retrieved 20 May 2012.
9.    Mont, M.A. et al. Effect of Changing Indications and Techniques on Total Hip Resurfacing. Clin Orthop Rel Res. 2007.
10.    Mont M.A. et al. Hip resurfacing arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2006;14(8): 454-63.
11.    De Haan, R.; Pattyn, C.; Gill, H. S.; Murray, D. W.; Campbell, P. A.; and De Smet, K.: Correlation between inclination of the acetabular component and metal ion levels in metal-on-metal hip resurfacing replacement. J Bone Joint Surg Br., 90(10): 1291-7., 2008.]
12.    Mont M.A. et al. Hip resurfacing arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2006;14(8): 454-63.
13.    Controversial topics in orthopaedics: the best bearing couple for hip arthroplasty.
14.    Barnaby J. Feder, FDA approves a hip resurfacing implant, New York Times, July 4, 2007
15.    Wright Medical Group press release November 9, 2009
16.    DePuy recalls ASR Hip System due to revision rates
17.    Resurfaced hips converted to THA show similar clinical results to primary total hips
18.    Outcome of Hip Resurfacing May be dependant on experience
19.    Metal-on-Metal Hip Resurfacing: The Effect of Component Position
20.    Influence of Malpositioning
21.    Results of Hip Resurfacing in patients under 55 years with osteoarthritis
22.    Sports After Hip Resurfacing Arthroplasty
23.    [1] Metal-metal Hip Resurfacing Offers Advantages Over Traditional Arthroplasty in Selected Patients
24.    Ron Noreman wins Masters after Hip Resurfacing
25.    Ultraman 2006 Finish Results
26.    floydlandis.com » Floyd Landis - 3 Month Hip Update

Επικοινωνήστε

Σκαγιάς Κωνσταντίνος, Χειρουργός Ορθοπεδικός-Τραυματιολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Τ. Επικ. Επιμελητής Κλινικής
Αθλητικών Κακώσεων Νοσοκομείου ΚΑΤ

Κρέοντος 138, Αθήνα - Σεπόλια, 10443, ΑΤΤΙΚΗ

Ιατρείο: 211 700 1020

κιν. 6945 465 468

Email: doctor@orthoskag.gr

Search